Đumbir kao pomoć u trudnoći

01:15:00 Fb 0 CommentsGotovo 80% trudnica pati od ju­tarnjih mučnina tijekom prvo­ga tromjesječja. Stoga posebno ohrabruje izvješće prema koje­mu đumbir pomaže trudnicama u olakšavanju jutarnjih mučnina a pritom, kako je utvrđeno, nje­gova upotreba ne ostavlja nika­kve posljedice na nerođeno di­jete. Znanstvenici su revidirali šest studija koje su uključile gotovo 700 žena koje su u trud­noći imale jutarnje mučnine. Cilj revizije bio je ispitati djelovanje đumbira na ublažavanje jutar­njih mučnina kod trudnica u od­nosu na placebo te vitamin B6. Pokazano je da su, za razliku od trudnica koje su primale pla­cebo, trudnice koje su uzmale đumbir imale manje problema sa jutarnjim mučninama. Isto tako je utvrđeno da je đumbir gotovo jednako djelotvoran kao i vitamin B6.

0 komentari: