MULTIPLA SKLEROZA

02:09:00 Fb 0 Comments

Za multiplu sklerozu, autoimunu neurodegenerativnu bolest od koje boluju milijuni ljudi diljem svijeta, službena medicina nema poznatog lijeka. Alternativna medicina, pak, preporuča pozitivan stav, upornost i dosljednost, kao i Swankovu dijetu, povećanje unosa vitamina D, kao i konzumiranje pčelinjeg otrova


Multipla skleroza (MS) je kro­nična upalna bolest sredi­šnjeg živčanog sustava, što znači da upalna oštećenja mogu zahvatiti veliki i ma­li mozak, moždano deblo i kraljež- ničku moždinu. Osnovna karakteri­-
stika je dominantna upala mijelin- ske ovojnice živaca središnjeg živča­nog sustava, dok su sama živčana vlakna u početku relativno pošteđe­na. Periferni živci, tj. živci koji pre­nose živčane podražaje prema peri­feriji također imaju mijelinsku ovo­jnicu, no u multiploj sklerozi peri­ferni živčani sustav ostaje pošteđen. Bolest je nepoznatog uzroka i nep­redvidljivog tijeka, a uzrokuje prob­leme s motorikom, neurološke probleme (vrtoglavica, utrnulost, žare­nje, neuralgija i vidne smetnje), inkontinenciju, zatvor i osjetljivost na toplinu. Često donosi i neuropsihološke probleme: gubitak pamćenja, depresiju i kognitivne poteškoće.Kako bolest nastaje?
Pretpostavlja se da ima više razloga za sklonost oboljenju od MS-a: obi­teljsko nasljeđe, utjecaj okoliša, st­res, te hiperreakcija na virusnu upa­lu. Zanimljivo je da se bolest češće javlja što je podmčje dalje od ekva­tora i češće pogađa žene. To je bole­st mladih ljudi - prvi simptomi jav­ljaju se između 20. i 50. godine ži­vota - i baš zbog toga je i vrlo teška jer posljedica čestih napada može biti invalidnost. No, bolest se ne pojavljuje kod svih bolesnika u is­tom obliku: kod nekih je gotovo be-
nigna, s malim naznakama proble­ma. Kod dmgih (90 posto) proble­mi traju dok traje relaps (povratak/ pogoršanje) bolesti i potom se opo­rave, dok će kod jednog dijela paci­jenata ostaviti trajne posljedice. Na­ravno, uspjeh liječenja ovisi u veli­koj mjeri o ranom otkrivanju boles­ti i što ranijem liječenju.
Dijagnoza
Dijagnosticiranje multiple skleroze nije jednostavan zadatak, tako da je bolest često duže vremena nedija­gnosticirana. Testovi koji se upotre­bljavaju uključuju magnetsku rezo­nancu, kako bi se provjerili mogući plakovi i lezije i lumbalnu punkciju, kako bi se provjerile abnormalnos­ti u bijelim krvnim stanicama i pro­teinima imunološkog sustava u cer- ebrospinalnom likvoru (tekućini). Još se koristi \TP test koji procje­njuje povezanost između retine i vi­zualnog dijela mozga i AEP test koji pomaže otkrivanju lezija na mozgu. Elektrodijagnostički test mjeri brzi­nu i učestalost putovanja živčanih impulsa - mogu biti sporiji kod oso­ba oboljelih od multiple skleroze.
Alternativna medicina
Klasična medicina nema lijek za ovu bolest, dok alternativna medicina ističe kako se njezino napredovanje može značajno smanjiti prehra­nom, vježbanjem, alternativnim te­rapijama i prirodnim lijekovima.
SWANKOVA DIJETA
Neurolog dr. Roy Laver Swank s Oregonskog sveučilišta za medicin­ske znanosti u Portlandu osmislio je prehranu koja značajno smanju­je pogoršanje multiple skleroze i stopu smrtnosti od ove bolesti. Na­ime, prehrana je najvažniji adut u smanjivanju i uklanjanju simptoma multiple skleroze. Swankova dijeta najbolje djeluje ako je započnete u ranom stadiju i strogo provodite.
GLAVNE ZNAČAJKE:
Prve godine postepeno ukidajte crveno, tamno pileće te pureće meso iz prehrane.
     Zatim izbacite mliječne proizvode s više od 1% masti-. Ostale mliječne proizvode možete konzumirati neograničeno.
     Izbjegavajte prerađene namirnice sa zasićenim mastima.
     Najviše unosite 15 grama ili 3 žličice zasićene masti dnevno.
     Unosite najmanje 4 a najviše 10 žličica zdravih, nezasićenih masti dnevno.
     Ne pijte više od 3 šalice kofeinskih napitaka dnevno.
     Povećajte unos omega 3 masnih kiselina.
Ostale smjernice za prehranu:
     Izbjegavajte aspartam i druge umjetne zaslađivače
     Birajte antiupalne namirnice
     Klonite se glutena i alergena
     Jedite puno hrane koja čisti organizam
     Redovito unosite ove nutrijente:
vitamin BI2, vitamin A, vitamin C,
vitamin D, vitamin E, vitamin K,
. •  magnezij, omega 3, 6 i 9 ese­ncijalne masne kiseline, cink.
VITAMIN D
Utvrđeno je da smrtnost od mu­ltiple skleroze raste s udaljenošću od ekvatora, osim u krajevima gdje se jede puno ribe. Zajednička pove- znica je vitamin D. Naime, neka is­traživanja pokazuju da visoke doze vitamina D mogu spriječiti i uman­jiti napredovanje ove bolesti. Vita­min D igra važnu ulogu u funkcio­niranju mozga, jer ima zaštitna imunomodulatorna svojstva. Zato je posebno koristan kod neurode- generativnih i neuroimunih boles­ti. Neki stmčnjaci smatraju da je od­mah nakon postavljanja dijagnoze potrebno izmjeriti količinu vitami­na D u krvi. Ona je kod multiple skleroze obično niska, što je potreb­no ispraviti jednokratnom megado- zom vitamina D i daljnjim uzima­njem redovitih doza. Istraživanja pokazuju da uzimanje velikih doza vitamina D ne izaziva nuspojave. Prikladne količine ovog vitamina možete dobiti sunčanjem ili uno­som dodataka prehrani.


SPRIJEČITI  I LIJEČITI
  •  PČELINJI OTROV
Terapija pčelinjim otrovom olakša­va simptome multiple skleroze po­put boli, gubitka koordinacije i sla­bosti u mišićima. Studije sugerira­ju da spojevi iz pčelinjeg otrova me- litin i adolpin pomažu u smanji­vanju upale i boli. Kombinacija tih spojeva aktivira prirodne iscjeljuju- će procesa tijela. Ova terapija ima mnogo pobornika te je odlična alte­rnativa interferonu, kortikosteroidi- ma i dmgim medikamentima koji se uobičajeno primjenjuju za ovu bolest.
  •    ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TEŠKIH METALA
Ako imate multiplu sklerozu, mora­te provesti čišćenje organizma od toksina teških metala, jer je ova bo­lest povezana s njihovim talože­njem u organizmu. Toksini zagađu­ju našu vodu, zrak i hranu. Svakod­nevno koristimo kozmetiku i sred­stva za osobnu higijenu, koji su pu­ni opasnih kemikalija. Tome dodaj­te cjepiva i amalgamske (crne) plo­mbe. Taloženje štetnih tvari u orga­nizmu može dovesti do mnogih oz­biljnih tegoba. Teške metale možete ukloniti pomoću kelata. Kelacija je proces vezanja atoma teških meta­la na kompleksne organske spojeve i njihova izbacivanja iz organizma. Jedan od najsnažnijih prirodnih ke- 52 lata je klorofil. Klorofil je zeleni pig­ment koji sadrže zelene biljke - ze­leno povrće, voće i alge. Ima mnoge dobrobiti za zdravlje, a posebice je poznat kao čistač organizma. I kup­ka sa zelenom glinom vrlo je jedno­stavna metoda čišćenja tijela od to­ksina i teških metala.
U kadu napunjenu toplom vodom dodajte 2 šalice zelene gline. Pro­vedite u kadi 20-ak minuta, neka voda bude što toplija.
Kroz pore glina prodire u organi­zam i izvlači toksine i teške metale.
AKUPUNKTURA VLASIŠTA
Akupunktura vlasišta dokazano je najuspješnija tehnika akupunkture za multiplu sklerozu. Ona ne samo da može poboljšati kvalitetu života i usporiti progresiju fizičkog propa­danja, već i smanjiti broj relapsa. To je moderna akupunkturna tehnika usmjerena na vlasište koja spaja zna­nja zapadne medicine s tradiciona­lnom akupunkturom. S njom je po­stignut velik uspjeh u ublažavanju boli, grčeva, slabosti, paralize udo­va i poremećaja ravnoteže. Mnogi su pacijenti potvrdili da imaju bolju kontrolu crijeva i mjehura, te su pri­mijetili opće poboljšanje zdravlja.
TJELOVJEŽBA, TAICHI, JOGA
Bez obzira na stadij multiple sklero­ze važno je svakodnevno vježbati. Vježbanje poboljšava sveopće fizič­ke funkcije tijela, psihičko stanje, snagu i potiče na sudjelovanje u društvenim aktivnostima. Čak i umjereno vježbanje poput brzog hodanja može mnogo značiti. Bit­no je da vaša tjelovježba sadrži ae- robni trening, trening snage, isteza- nje, pravilne tehnike disanja, velik raspon pokreta i pravilno držanje. Ako se vaša situacija mijenja, bitno je da sami pronađete ono što odgo­vara vašim mogućnostima. Savjetu­je se tai-chi, koji se u Kini kao kom­ponenta tradicionalne kineske me­dicine prakticira već stoljećima. Umjereno je skupa i općenito sigu­rna metoda sa sugestivn­im terapijskim efektom na spastičnost, hod i emoci­onalno funkcioniranje. Joga, podrijetlom iz Indi­je, relativno je jeftina me­toda koja ima pozitivno djelovanje na osjećaj um­ora i gipkost mišića. Op­ćenito se dobro podnosi te je potrebna modifikac­ija vježbi za pacijente s od­ređenom nesposobnošću.
INDIJSKA KONOPLJA
Jedna od mnogih čudes­nih karakteristika ove bilj­ke jest i ljekovitost kod


multiple skleroze. Mnogi oboljeli pribjegavaju indijskoj konoplji, stavljajući svoje zdravlje ispred za­kona, jer im pomaže u smanjiva­nju grčeva, tremora i nesanice pa čak i u potpunom uklanjanju napa­daja. Istraživanja potvrđuju da in­dijska konoplja sprječava upale na mozgu i leđnoj moždini, štiti živce i funkcije tijela. Ostale biljke i sup- lementi koji mogu pomoći kod mu­ltiple skleroze su: beta glukan, ko- enzim Q10, coral complex, B kom­pleks, kurkuma, probiotici, ginse- ng, maslačak, list borovnice, kamili­ca, mačja trava, Chyawanprash, pe­trovac i Drags Imun (zmajeva krv). Moguće su interakcije prilikom is­todobnog korištenja biljaka i far­maceutskih lijekova, stoga - oprez!SAVJETI MARIJE TREBEN


Čuvena austrijska travarka kod ove bolesti savjetuje koristiti samo svježe biljke, dok se zalihe za zi­mu mogu sušiti.
Tinktura: rusomaču oprati, na­sitno narezai, do vrha njome na­puniti bocu i preliti rakijom od žita ili voćnom rakijom jačine 38-40%. Potom 10 dana bocu držati na suncu ili blizu ped. Ovu tinkturu 2-3 puta dnevno utrljavati u obo­ljele mišiće.
                      Čajevi: Tijekom dana, gutljaj po gutljaj piti 4 šalice čaja od vrkute i 2 od kadulje.
                      Sok: Oprati svježe listove cecelja (Oxalis acetosella) i iscijediti ih u sokovniku. Šest sati dnevno, svaki sat, piti 3-5 kapi razblaženih u čaju.
                      Ulja: Povoljno djeluju i utrljava- nja ulja od gospine trave, kamilice i timijana. Na suncu nabrane cvje­tove ovih biljaka odvojeno staviti u boce i preliti hladno prešanim maslinovim uljem (mora prekriti biljku) i 10 dana držati na suncu ili na toplom mjestu u kući.
                      Švedska gorčica: Treba je po jed­nu žlicu 3 puta dnevno dodavati u čaj. Što češće treba na potiljak stav­ljati i obloge od švedske gorčice i držati ih po četiri sata.
                      Sjedeće kupke: Redovito raditi djelomične kupke od jelovih igli­ca, gospine trave, kamilice, kadulje, stolisnika i timijana - sve ove biljke vrlo povoljno djeluju kod oduzetosti. Uzima se 100 g biljke za jednu kupku. Uvečer se potopi u hladnu vodu, a sljedećeg dana ugrije i do­da vodi za kupanje. Kupanje tra­je 20 minuta, a voda treba pokri­ti bubrege. Nakon kupanja u kre­vet leći bez brisanja, dobro se za­motati i pariti još jedan sat. Voda se može upotrijebiti još dvaput tako da se ponovno ulije na biljke i ugrije. Tijekom jednog tjedna za kupke koristite samo jednu vrstu biljke. Preporučljive su i potpune kupke od timijana, koje pozitivno utječu na mišiće i tkivo, kao i pot­pune kupke od koprive, koja ima čudesni učinak na prokrvljenost. Stavi se 200 g na jednu kupku, a srce mora biti izvan vode.

0 komentari: