Šipak

10:57:00 Fb 0 Comments

Šipak ili mogranj i trnovite. Čvrsti i na vrhovima zašiljeni listovi nalaze se nasu-protno na kratkim peteljkama. Cvjetovi su Ijevkasti crvene boje s malo prašnika. Plod je veličine jabuke s mnogo sjemenki crvene do zagasitocrvene boje. Kod nas raste u primorju i Hercegovini. Nalazi se u prirodi te u vrtovi­ma kao kultura. Šipak što raste u prirodi naziva se divljim šipkom. Njegov je plod sitan i kiselkast, zbog čega se naziva šipak Ijutu-nac. Šipak se veoma cijeni kao dobar lijek protiv trakavice, pro­ljeva i grčeva u trbuhu. Pomije­šan s drugim biljkama koristi se u liječenju mnogih bolesti.

0 komentari: