Ružmarin

11:01:00 Fb 0 Comments

Ružmarin je razgranjena grmo-vita biljka koja je i zimi zelena. Listovi su nasuprotni, sjedeći, kožasti, čvrsti i uski, dužine 2 do 3 cm. Rubovi listova su cije­li i prema dolje savijeni. Gornja strana listova tamnozelene je boje, a donja sivo bijela i lagano pustenasta. Između listova na krajevima ogranaka razvijaju se pršljenasto na malim peteljka­ma ljubičasto plavi cvjetovi. Ja­kog su mirisa, nalik na kamfor, a okusa ljutog, aromatičnog i malo gorkog. Ružmarin je veoma ko­ristan kao lijek za poboljšavanje cirkulacije krvi, za liječenje slabe probave i tromosti želuca i ane­mije. Biljka djeluje na poboljša­nje funkcije jetra i pražnjenja žučnog mjehura, a to pak djeluje na opće poboljšanje cijelog or­ganizma.

0 komentari: