Rotkva

11:01:00 Fb 0 Comments

Rotkva povrtna nastala je ra­zvojem iz divlje rotkve. Razliku­je se od divlje rotkve po svojem mesnatom korijenu, koji može biti različitog oblika. Boja mu se mijenja od bijele preko sive do crvene. Usprqavna stabljika je šuplja, a listovi su različitog oblika, već prema vrsti biljke. Bijeli i svjetloljubičasti cvjetovi imaju ljubičaste žilice. Rotkva je korisna u liječenju bolesti žučnih kamenaca i pijesaka. Svježi sok rotkve djeluje na izlučivanje žuči i veoma je dobar za liječenje ka­tara bronha i hripavca.

0 komentari: