Ribiz crni

10:51:00 Fb 0 Comments

Ribiz crni
Ribiz crni biljka je nalik ribizu cr­venom. Razlika je u tome što li­stovi ribiza crnog s donje strane imaju uljne žlijezde. Kod ribiza crnog cvjetovi su žućkasto zele­ni, a po rubovima smeđe crveni. Bobe su u početku crveno sme­đe, a kad dozru postaju kao kod ribiza crvenog. Za lijek sabiru se listovi i bobe za vrijeme dozrije­vanja, tj. u mjesecu lipnju. Kod sabiranja listova sabiru se samo lisne plojke, bez peteljki. S obzi­rom na količinu C vitamina, plod crnog ribiza sprečava i ozdravlju-je teške infekcije, a prije svega upalu pluća. Plodovi i sok jako su korisni kod bubrežnih bolesti i grčevitih bolovaprobavnih or­gana. Preporučuje se za jačanje i čišćenje krvi. Listovi pobuđuju rad bubrega i djeluju korisno kod svih pojava reumatičnih bolesti i gihta (uloga) te zakrečenje žila.

0 komentari: