Liječenje bolesti na prirodan način

12:16:00 Fb 0 Comments


Liječenje bolesti na prirodan način

Ljudi kao živa bića imaju tri cjeline koje bi tre­bale funkcionirati kao jedno: Duša, Tijelo i Psiha. Sve od navedenog trebalo bi imati harmoniju, no rijetki su slučajevi gdje stvarno postoji harmonija. Naprotiv, ljudi sami sebe poku­šavaju uvjeriti da su dobro, da njima ništa nije, da imaju sve. Znate li tko najviše radi za vas kao biće? Znate li tko najviše radi protiv vašeg bića? Znate li koji dio vašeg bića najviše pati? Znate li kako dolazi do bolesti?
Vaša duša je vaša unutrašnjost, vaša energija. Vaše je tijelo samo omotač, koji vas štiti od vanjskih utjecaja (barem jedan dio va­šeg života). Vaša psiha vam go­vori što ćete i kako ćete nešto uraditi. Također je bitno u obzir uzeti hranu koju svakodnevno konzumiramo, a koja nam služi se samo da utolimo glad ili zado­voljimo jezik. Od samog početka svog postojanja čovječanstvo ko­risti hranu kao lijek. Mnogi drev­ni spisi govore o tome da oda­bir, priprema i kombiniranje na­mirnica direktno utječe na naše zdravlje. Biljna medicina ima dugu povijest korištenja gdje su se ljekovite biljke koristile i ko­riste za liječenje raznih fizičkih, ali i psihičkih problema kao što su tjeskoba, nervoza, depresija, prehlada itd. Biljke se u medi­cinske svrhe koriste ne samo u svrhu ublažavanja simptoma, već i za sprječavanje nastanka bolesti kao i liječenje samog uzroka koji leži u pozadini. Evo nekih od primjera kako liječiti bolesti na prirodan način.

0 komentari: