Lavanda

11:11:00 Fb 0 Comments

Lavanda
(despik, lavanda, mirisni des-Pik)

Lavanda je polugrmovita biljka koja, na primjer u Dalmaciji ra­ste na suhim i toplim obroncima. Ona se, inače uzgaja kao ukrasno bilje u vrtovima i parkovima. La­vandula je polugrm, naraste do 60 cm. Pri dnu je granasta. Gra­ne su četverouglaste i nadignu-te. Listovi su nalik ružmarinu. Sivozelene su boje sa žlijezdama na naličju, unazad malo svinuti. Lavandula blagotvorno djeluje na želudac i maternicu, smanju­je nadimanje, pospješuje izluči­vanje mokraće, menstruaciju, a djeluje i na porođaj. Preporuča se u liječenju bolesti mozga i ži­vaca, protiv nervoznog lupanja srca, grčeva u crijevima, migrene i sklonosti napadima nesvjestice.

0 komentari: