Kora (cortex)

05:30:00 Fb 0 Comments

Kora
(cortex)


Vanjski je dio stabla. Uglavnom je tamne boje, a sastoji se od nekoliko slojeva. Vanjski dijelovi kore su neživi, ispucani, čvrsti, jako otporni, a zbog toga što sa­drže obojene tvari, tamniji. Unu­trašnji dio kore mnogo je nježniji i sa živim stanicama što sadr­že mnoštvo organskih spojeva. Kora pojedinih ljekovitih biljaka prilično se često koristi u ljekovi­te svrhe.

0 komentari: