Komorač

09:28:00 Fb 0 Comments

Komorač
(divlja mirodija, janež, kopar, morač, slatki janež)

Komorač je dvogodišnja biljka šuplje i razgranate stabljike vi­sine do 2 metra. Listovi su plav-kastozeleni. Višestruko perasto razdijeljeni, a listići igličasti i tan­ki kao konac. Plodovi su dugu­ljasti, rebrasti i malo spljošteni.
Plod ima svije sjemenke. Vrije­me cvatnje je od srpnja do ruj­na. Domovina komorača je južna Europa te se i u nas uspješno uzgaja. Zahtijeva duboko izorano zemljište. Nalazi se i u divljem stanju jer ga rasprostranjuju pti­ce. Od druge polovice ožujka do kraja travnja za lijek se sabire ko­rijen, cijela biljka u ljeto, a sjeme kad dozrije. Komorač se koristi u liječenju kašlja, bolova u prsima, grčeva, vjetrova, loše probave, prehlade, a osobito se preporu­čuje za liječenje gripe.

0 komentari: