Kako sačuvati zdrave oči dobar vid

05:12:00 Fb 0 Comments

Kako sačuvati zdrave oči dobar vid

Jedan dan jesti 250 g naribane mrkve zaslađene medom ili še­ćerom, a drugi dan 250 g me­dom zaslađenih naribanih kise­lih jabuka. U gojaznih osoba to im može zamijeniti jedan obrok. Preporuča se, također piti umje­reno pripremljen čaj od mješavi­ne jednakih količina trava:
korijena konjogriza
vica
listova matičnjaka
• cvjetova i listova kanta rije žen­ske

Piti nezaslađen čaj 3 puta dnev­no po 1/ 2 dl prije i poslije jela. Manje čitati, više šetati na či­stom zraku, šumama i livadama, gledajući u zelenilo.

0 komentari: