Gomolj (tuber)

05:18:00 Fb 0 Comments

Gomolj
(tuber)

Poseban je oblik podzemnog di­jela stabljike. Uglavnom je zao­bljen i s mnogo mesnate i sočne rezervne hrane. Gomolji uglav-

Podzemni je dio stabljike koji naj­češće nalikuje nadzemnom dije­lu stabljike. Na podanku se često razvijaju listovi u obliku ljusaka koje nisu zelene boje. Nekad se na podanku nalaze ostaci nadze­mnih listova. Podanak može biti jednostavan i razgranat. Obično traje nekoliko godina zadržava­jući rast u jednom ili nekoliko pravaca.
Jako je skraćena podzemna sta­bljika što je sačinjavaju nekoli­ko zbijenih i mesnatih listova u kojima su pohranjeni rezervna hrana i najrazličitije tvari. Takvu podzemnu stabljiku ima crveni luk, koji se također drži ljekovi­tom biljkom.

0 komentari: