Drvo

05:31:00 Fb 0 Comments

Drvo
(lignum)


Najrazvijeniji je dio višegodiš­nje stabljike. Veoma je čvrsto i otporno te se zato koristi kao važna sirovina u industriji. Sadr­ži malo aktivnih tvari, zbog čega se vrlo rijetko koristi u ljekovite svrhe.

0 komentari: