Drača

09:22:00 Fb 0 Comments

Drača
(paliurus, spina christi)

Drača je drvenasta grmolika bilj­ka visine 3 do 4 metra. Ima veo­ma jak korijen što prodire dubo­ko u zemlju. Iz glavnog korijena izbija sporedno korijenje, koje je, također, vrlo jako. Iz stabljike izbijaju ravni izdanci na kojima su pravilno raspoređeni zeleni listići tamnozelene boje jajastog oblika. Na jednom izdanku, us­poredno s obje strane nalazi se obično 12 do 15 listića. Iz pazu­ha izdanka izbijaju mali žuti, jako medonosni cvjetići, slaba mirisa. Vrijeme cvatnje u travnju. Za li­jek se skupljaju dozreli plodovi, mali okrugli kolačići promjera 2 do 3 cm, koji dozrijevaju u ko­lovozu i rujnu. Drača je odavno poznata kao antiseptičko sred­stvo što se uspješno koristi kod proljeva, dizenterije, zapaljenja debelog crijeva te u liječenju re-umatičnih bolesti.

0 komentari: