Cvijet

05:27:00 Fb 0 Comments

Cvijet
Biljci služi za razmnožavanje. Razvojem biljaka, cvjetovi su se postupno usavršavali tako da su poprimili veoma složene oblike, prilagođavajući se načinu opra­šivanja. Od najjednostavnijeg, vjetrom do najsloženijeg, insek-tima. Cvjetovi, također sadrže razne aktivne tvari, te se u mno­gim slučajevima koriste u ljeko­vite svrhe. Cvjetove je potrebno birati prije nego što izvrše svoju funkciju. Uobičajeno se beru či­tavi cvjetovi i to s pricvjetnim listovima u kojima se, kao u di­jelovima časke, nalazi najviše djelotvornih tvari. Brati i sušiti ih oprezno, jer su nježne građe.

0 komentari: