Bolesti koze

04:50:00 Fb 0 Comments

Bolesti koze

Perutac [ekcem, vlažni lišaj)
Najučestalija je kožna bolest. Pojavljuje se na svim dijelovima tijela, a ponajviše na zglobu, rukama, licu i glavi. Ekcem je ra­zličitih oblika, jer se pojavljuju usporedno, jedan do drugoga, budući da se koža uvijek iznova upaljuje. Zbog toga bolest je veoma dugotrajna. Nekad traje mjesecima, pa čak i godinama. Ekcem počinje malim svrbljivim čvorićima što se pojavlju­ju pojedinačno ili u skupinama, ubrzo se pretvaraju u mjehuriće i gnojne prištiće koji se naposljetku, raspuknu. Uzroci ekcemu vanjske su prirode, ali razvoj bolesti može uvjetovati i ane-       * mija. Ako se bolest na vrijeme počne ~>


-»liječiti, uglavnom nestaje u ne­koliko tjedana.

Lakši oblik bolesti
Jedanput tjedno kupati se čistim sapunom. Svaku drugu večer oboljele dijelove navlažiti jakim čajem od listova ružmarina i hra­stove kore. Sačekati da se posu­ši, a zatim namazati slijedećim melemom:
4 žlice mladog masla
4 žlice maslinova ulja
1 žlica usitnjene kore od zovine
1 žlica listova i cvjetova ružma­rina (običnog)
1 žlica listova i cvjetova (žutih) ružmarina (iz parkova)
3 g tamjana
3 g nepretopljenog voska
1 veća glavica očišćenog i usit­njenog crvenog luka

Pripremanje i primjena melema: Sve sastojke staviti u emajliranu posudu, promiješati i dodati 3
odgovarajuću staklenku. Ukoliko se ne mogu nabaviti svi potrebni sastojci za melem, poslužite se kanta rio n uljem.


dl kantarion ulja ugrijanog na 50 C. Zatim miješati sa svježe iste-sanim drvetom crnoga trna ili gloga, a zatim neprekidno mije­šajući držati na laganoj vatri. Pri tome paziti da temperatura mje­šavine ne bude veća od 60 C. Ku­hati i miješati 1 sat, a zatim pro­cijediti kroz cjediljku za mlijeko u
Teži oblik bolesti:
Osnovni preduvjeti za uspješno liječenje težeg oblika ekcema: prestati vlažiti ga i izbjegavati nečistoću. Isto tako, potrebno je izbjegavati sve konzervirane pre­rađevine i masnoće životinjskog porijekla. Svaku večer prije od­laska na počinak oboljela mjesta namazati melemom.
4 dl kantarion ulja ili domaćeg maslinovog ulja
4 jedaće žlice mladog masla
2 jedaće žlice listova ružmarina
2 jedaće žlice sitno isjeckanih listova bršćana
1 jedaća žlica kuniće (proljet­nih izdanaka)
3 g jelove smole

Pripremanje i primjena melema:
Sastojke staviti u emajliranu po­sudu i miješati na laganoj vatri pazeći da temperatura ne bude veća od 60 C. Miješati sa svje­že ubranim i istesanim drvetom gloga ili crnog trna u trajanju od sat i pol. Zatim procijediti kroz jako sitnu cjediljku u staklenku i kad se ohladi čvrsto zatvoriti i dr­žati začepljeno. Prije nego što se oboljela mjesta mažu ovim me­lemom, potrebno ih je ovlažiti hladnim čajem koji se priprema na sljedeći način: u 2 litre pro­kuhane i ohlađene vode staviti 5 g mješavine jednakih količina osušenih i usitnjenih listova br­šćana i nastrugane mlade hra­stove kore. Namočiti preko noći, a ujutro kuhati na tihoj vatri po­klopljeno 5 minuta i ohladiti.
Opekotine nastaju djelovanjem topline, ultravioletnih zraka i ke­mijskih sredstava na kožu. Težina opekotine zavisi o intenzitetu uzročnika. Primjerice, dublji di­jelovi tijela mogu biti oštećeni ako je temperatura bila visoka, ultravioletne zrake veoma jake ili spoj veoma koncentriran. Ovisno o dubini oštećenja opekotine di­jelimo na: opekotine prvog stup­nja, opekotine drugoga stupnja, opekotine trećeg stupnja

Opekotine prvog stupnja

Opekotinom je zahvaćen veći ili manji dio površine kože. Koža se zacrveni, ali bez mjehura. Bolovi se osjećaju, a ponekad se javlja i temperatura.Liječenje:
Opekotinu odmah namazati do­maćim maslinovim uljem. Ukoli­ko ga nemate pri ruci, poslužite se rafiniranim ili pomiješanim maslinovim uljem. Nakon toga, pamučne krpe namočiti u isto ulje i obložiti opekotinu. Obloge mijenjati svakih 10 minuta u tra­janju od 2 sata.
Poslije toga pamučnu krpu nato­piti vinskim octom, jako iscijedi­ti, a onda namočiti maslinovim uljem i time svaki sat oblagati opekotinu.
To činiti dok se ne pripremi uljni melem koji se lagano nanosi na opekotine.
Uljni melem:
U 1 litrenu bocu uliti 1/ 2 litre maslinova ulja i dodati 400 g mješavine jednakih količina cvje­tova kuniće i nevena. Na dnu du­blje posude staviti jelove daščice i na njih staviti bocu s uljem i tra­vama. Bocu sa strana učvrstiti, također s daščicama, kako se ne bi prevrnula, a lonac ispuniti vo­dom.
Staviti na laganu vatru da voda u posudi vri oko boce. Nakon 1 sat kuhanja, vodu ohla­diti, bocu izvaditi, jako začepi­ti i držati na toplom štednjaku 24sata. Da bi melem dobio punu vrijednost, potrebno je bocu dr­žati na suncu 2 do 3 dana. Melem je veoma koristan i bilo bi dobro da ga svaka porodica pripremi tako da u slučaju ope­kotine odmah mogu primijeniti lijek.

Opekotine drugog stupnja

Kod opekotina drugog stupnja zahvaćeni su djelomično dublji slojevi kože. Na pojedinim mje­stima stvaraju se mjehurići is­punjeni bistrom tekućinom, a vidljivi su i spaljeni dijelovi kože što se nalaze na površini u vidu krpica. Bolovi su veoma jaki. Na povrijeđenim mjestima cijedi se bjeličasta tekućina što vlazi okol-

Liječenje
Kao i kod opekotina prvog stup­nja, odmah koristiti domače ma­slinovo ili drugo jestivo ulje. To činiti sve dok se ne pripremi vo­štani melem:
•1/2 litre domaćeg maslinovog ulja
1 srednja žlica pretopljenog voska (ili ostatka svijeće)
1 srednja žlica smole sa jele
1 jušna žlica listova ružmarina
1 jušna žlica listova kadulje
1 jušna žlica stabljike majčine dušice

Pripremanje i primjena melema:
Sastojke staviti u emajliranu po­sudu i lagano kuhati na tihoj vatri 1 sat, ali da ne provri. Dok mje­šavina kuha, miješati sa svježe istesanim drvetom crnog trna ili hrasta. Nakon 1 sata, vrelu mje­šavinu procijediti kroz veoma sit­nu cjediljku u keramičku posudu ili staklenku. Zatim se ohladiti i začepljenu držati na hladnom i tamnom mjestu. Melemom se namazu čiste pamuče krpe koji­ma se oblažu opečena mjesta.
Opekotine trećeg stupnja

Dublji dio tkiva je tako spaljen i spržen da sve izgleda kao da je pougljeno. Nema nikakvih zna­kova da je tkivo živo, a koža na­likuje mramoru.

Liječenje
Čiste pamučne krpe natopiti ma­slinovim uljem i opekotine oblaga-ti svakih 10 minuta u trajanju od 2 sata. Nakon toga čiste pamučne krpe namazati smolastim mele­mom i njima oblagati opekotine, mijenjajući oblog svakih 2 sata.
Sastav smolastog melema: •1/2 litre domaćeg maslinovog ulja
1 jušna žlica smole sa jele
1 srednja žlica pretopljenog voska ili ostatka svijeće
1 jušna žlica svježih listova bo-kvice
1 jušna žlica listova i cvjetova kunce
1 jušna žlica nastrugane kore od zovine
1 jušna žlica stabljike timijana
Smolasti melem priprema se na isti način kao prethodno opisani voštani melem. Ukoliko nemate maslinova ulja, melem možete pripremiti mješavinom jednakih količina lovorovog i suncokre-tovog ulja. Za vrijeme liječenja, umjesto vode piti voćne sokove. Jesti što više zelja, a hranu pri­premati sa što manje soli.0 komentari: