Bokvica ženska ili trputac veliki

09:16:00 Fb 0 Comments

Bokvica ženska ili trputac veliki

(bukvica, pitoma bokvica, široki trputac)
Prizemni li­stovi bokvi-ce ženske ili trpuca veli­kog složeni su u obliku rozete, ši­rokog su jajolikog oblika, na ru­bovima djelomično ili svekoliko nazubljeni. Na golim listovima ističe se uglavnom 7 provodnih žila. Cvjetna stapka je uspravna i okrugla, a cvjetni klasić je du­guljasto valjkast. Bokvica ženska ili trputac veliki može se naći na zapuštenim livadama, pustim ze­mljištima, stazama i putovima, ali i u vlažnim grabama od nizina do visokih planinskih područja. Za lijek se sabiru samo listovi, a suše se u tankim slojevima na hladnom i prozračnom mjestu. Koristi se kao sredstvo za liječe­nje rana i čireva jer suzbija upa­le. Isto kao bokvica muška ili tr­putac muški, koristi se kao lijek protiv kašlja i za rastvaranje slu­
vanje mokraćne kiseline , koristi se u liječenju gihta i reumatičnih bolesti.
(čičak zeleni, gorki lepuh, konj­ski čičak)

zi, iako se u tome daje više pred­nosti trputcu muškom. Koristi se u liječenju bolesti mokraćnog mjehura te čireva na želucu i cri­jevima.

0 komentari: