Alpska ruža

05:33:00 Fb 0 Comments

Alpska ruža
(Sieč, crvena alpska ruža, gorska ruža)

Planinska biljka što ra­ste isključivo na visokim planinskim područjima, uglavnom na visinama od 1500 do 2500 meta­ra. To je zimzelena i trajna biljka što raste u gromovima. Listovi su kožasti i jajastog oblika. S gornje strane listovi su tamnozeleni, a s donje u početku žuto - zeleni, a poslije smeđi, nalik rđi, i Iju-skavi. Cvjetovi su crvene boje, zvonasti, skupljeni u grozdaste cvatove. Alpska ruža ili pjenisnik ljekovita je biljka kojom se po­spješuje izlučivanje znoja i mo­kraće. Koristi se zatim u liječenju reumatizma zglobova, bolova u mišićima, uloga (gihta) neural-gičnih bolova.0 komentari: