Močvarna gredica

07:14:00 Fb 0 Comments


 Močvarna gredica
U močvarnoj gre­dici, gdje je zemlja uvijek natopljena vodom, uzgajati se mogu mnoge ukra­sne i ljekovite biljke koje inače uspije­vaju na takvu tlu

 
Močvarno i vodeno bi­lje može se uzgajati u gotovo svakom vrtu ako napravimo umjetnu močvarnu gredicu. Umje­tna močvarna gredica, u kojoj će zemlja stalno biti jako vlažna, može se napraviti poput otoka na travnja­ku, a može biti smještena i unutar biljnog vrta. U dovoljno prostranom vrtu može se napraviti mala vrtna bara i močvarna gredica oko nje. Najvažnije je samo pažljivo izabrati mjesto za izradu močvarne gredice koja nije nastala na prirodan način. Pritom treba imati na umu da mo­čvarne i vodene biljke najbolje uspijevaju na sunčanom ili polusjenovi-tom mjestu.

Položaj u vrtu
Močvarna gredica se treba nalaziti u najnižem dijelu vrta, gdje se voda ionako prirodno skuplja. Osim što močvarna gredica na uzvi­sini ne djeluje prirodno, zbog poja­čanog isušivanja tla teško je održa­vati stalno potrebnu vlagu u tlu.
Močvarna gredica se mora nalaziti na otvorenom i prozračnom mjestu u vrtu, jer među vodenim bi­ljkama treba stalno kružiti puno zra­ka. Razlog tome je što se vodene biljke, zbog nedostatka kisika pri korijenu, kisikom opskrbljuju preko listova koji se nalaze iznad vode.

Odabir biljaka Pažljivo treba odabrati biljke ko­je će rasti u močvarnoj gredici, a odabir biljaka treba prilagoditi veli­čini gredice. U male močvarne gre­dice ne treba saditi previše biljaka, ogromne biljke ili biljke koje se agresivno šire. Vodeno bilje mora imati dovoljno prostora za rast da bi se listovi mogli otvoriti i tako pri­mati maksimalnu količinu svjetla i kisika. U malim močvarnim gredi-cama najbolje je uzgajati samo je­dnu biljnu vrstu, dok se u velikim močvarnim gredicama može uzga­jati više biljnih vrsta, grupi­ranih u skupine.
 
Zalijevanje

1 . Planiranje gredice Na tlu označiti nacrt močvarne gredice. Iskopati udubljenje željene dubine i oblika, uklo­niti oštro kamenje i korov i dno gredice poravnati. Ovisno o veličini i vrsti odabranih vode­nih biljaka, dubina gredice mo­že biti od 30 cm do 1m.
2.     Izgradnja gredice
§ Dno gredice prekriti 3-4 cm debelim slojem sitnog pijeska zbog bolje drenaže, jer kod ustajale vlage korijenje biljaka trune.
   Preko pijeska staviti čvrstu plastičnu foliju i učvrstiti je ope-kama ili krupnim kamenjem.
   U močvarnoj gredici voda mora sporo otjecati iz tla, sto­ga vilama izbosti rupe na foliji za cijeđenje suvišne vode. Na­kon toga, gredicu napuniti či­stom zemljom.
3.     Natapanje gredice
Prije sadnje, močvarnu gredi-
cu dobro natopiti vodom. Ako
gredicu natapamo vodom iz
vodovoda, sa sadnjom biljaka
treba pričekati najmanje tje-
dan dana kako bi se razgradile
kemijske tvari koje se koriste
za dezinfekciju vode.
 
Močvarna gredica može biti natopljena vodom ili prekrivena vodom, a po želji i kamenjem

 Ljeti, tijekom dugotrajnog razdo-
blja suhog vremena, močvarnu
gredicu redovito zalijevati, po mo-
gućnosti kišnicom ili odstajalom vo-
dom iz vodovoda.


0 komentari: