Fimoza

03:42:00 Fb 0 Comments


Fimoza je suzenje kozice penisa (prepucija), zbog čega se kožica ne može prevući preko glavića penisa. Stanje može biti urođeno ili stečeno. Fimoza
može biti bolest kod odraslih muškaraca ili normalni stadij u razvoju, tzv. fiziološka fimoza.
KALIJEV SULFAT
Po dr. Dirku Arntzenu, liječ­niku iz Berlina, postoji me­toda kojom se fimoza u dje­čaka liječi kupkama. Uzme­mo 10-20 ml 10%-tne otopi­ne kalijeva sulfata (najbolje svježe pripravljene u ljekar­ni) po toploj kupki za dijete, dakle približno na 50-70 lita­ra vode, i pritom kožicu blago vučemo natrag. Tjedno nap­ravimo jednu do dvije kupke. Često se uspije već nakon četiri kupke, ali više od deset kupki nema svrhe. Čini se da je najpovoljnija dob djeteta od četiri do sedam godina, no kupke možemo ipak pri­mijeniti i u desetogodišnjaka. Na taj su način mnogi dječa­ci pošteđeni od operacije. U starijih muškaraca ta meto­da, nažalost, nije uspješna.

 
I kupke od crnoga sljeza su uspješne. Za sjedeću kupku djeteta uzmemo punu šaku crnoga sljeza koji samo na­močimo u hladnu vodu pre­ko noći, dok je za odrasle po­trebno približno 100 g crno­ga sljeza za jednu sjedeću kupku.

0 komentari: