Boražina

12:43:00 Fb 0 Comments


Boražina                   (borač)
Borač je biljka s reputacijom "one koja daje hrabrost" a bila je vrlo popularna medu ratnicima starog doba, Keltima i Rimljanima. Raste samoniklo u sre­dišnjoj i istočnoj Europi, uz morsku obalu, na poljima i zapuštenom zem­ljištu te pristaje umacima, salatama, špinatu i drugim jelima od povrća. Kod nas se uzgaja i samoniklo raste u Dalmaciji i Primorju i to najčešće na neuređenim divljim područjima na ko­jima uspijeva puno bolje nego u ku­ltiviranim i urednim vrtovima. Borac je danas nepravedno marginaliziran jer je vrlo jeftin, no ima brojna ljekovita svojstva: tonici od sušenih listova boraca imaju umirujući i osvježavajući hladni efekt i mogu se koristiti protiv vrućica, a kao čajevi protiv visokog krvnog tlaka i za smirenje. Za borac se kaže da podiže duh, tjera melan­koliju i daje hrabrost. Potiče znojenje i diuretikje.

0 komentari: